Algemene Leden Vergadering 5 maart 2024

Het dagelijks bestuur nodigt hierbij alle leden en vrijwilligers uit voor de

 Algemene Leden Vergadering op

dinsdag 5 maart

aanstaande om 20:00 uur in het clubhuis

Op de agenda staat oa.

1.      Jaarverslag AV Wijchen 2023

2.      Exploitatierekening en balans per 31 december 2023

3.      Verslag en decharge kascommissie en verkiezing kascommissie

4.      Vaststelling begroting en contributie 2024

5.    Investeringsvoorstel LED-baanverlichting

6.    Update renovatieplannen voor accommodatie, fase 1: plannen materiaalberging

7.      Bestuursbezetting

8.      Rondvraag en Sluiting

 

De bij deze vergadering behorende stukken zijn beschikbaar vanaf 20 februari. 

Wil je de stukken digitaal ontvangen stuur dan even een bericht naar secretaris@avwijchen.nl

 

Omdat we iedereen in de gelegenheid willen stellen deze vergadering bij te wonen, zijn er op deze avond geen trainingen of gelden er aangepaste trainingstijden.

 

 

Nieuws Overzicht