Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en is door de ALV van 2 maart 2023 als volgt vastgesteld vanaf Q2 2023:

Jeugd van 6 t/m 11 jaar (pupillen U8, U9, U10, U12) € 192,00
Jeugd van 12, 13, 14 en 15 jaar (C/D junioren U14, U16) € 210,00
Jeugd van 16, 17, 18 en 19 jaar (A/B junioren U18, U20) € 225,00
Senioren en masters (wedstrijd) € 240,00
Recreanten (o.a. loopgroepen) zonder licentie (vanaf 18 jaar) € 212,00
Recreanten (di. ochtend training 1 keer per week) € 162,00
Nordic Walking € 145,00
Eenmalig inschrijfgeld € 10,00

De contributie wordt per kwartaal geïnd, per automatische incasso aan het begin van het kwartaal. Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. Deze opzegging moet minimaal 1 kalendermaand voor het einde van het kwartaal hebben plaatsgevonden.
Wordt er niet (tijdig) opgezegd, dan gaat de vereniging er stilzwijgend van uit dat het lid ook in het volgende kwartaal lid zal zijn en zal de contributie voor het volgende kwartaal worden geincasseerd. De opzegging gaat dan het kwartaal erna in. 
Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde contributie.
Leden van AV Wijchen zijn automatisch lid van de Atletiekunie doordat AV Wijchen een afdracht doet aan de Atletiekunie.

De contributie bestaat uit 4 componenten (waarbij de eerste 3 volledig in het 1e kwartaal worden geïncasseerd):
1. Afdracht jaarlidmaatschap Atletiekunie (verplicht voor ieder lid)
2. Afdracht aan gemeente Wijchen voor RSA (in 2023: € 22,50  verplicht voor ieder actief lid)
3. Wedstrijdlicentie Atletiekunie (indien van toepassing)
4. Clubbijdrage voor AV Wijchen zelf

Als je geregistreerd bent als vrijwilliger (door de voorzitter van de commissie waar je bij hoort) en die voorzitter bevestigt dat je minimaal 20 uur je hebt ingezet voor de vereniging, krijg je in december €30,- teruggestort. Let op: als je voor meerdere commissies vrijwilligerswerk doet, worden alle uren die je voor de club heb gewerkt, opgeteld.