Verhuur accommodatie

Voor scholen, (sport) verenigingen, instellingen en andere organisaties uit  Wijchen en omgeving is onze atletiekaccommodatie voor sportactiviteiten te huur. De huursom bedraagt (per 1-1-2020) per evenement/gebeurtenis: EURO 195,--. Dit is een verhoging ten opzichte van 2019 en voorgaande jaren. Per 1-1-2021 zal de huursom eveneens aangepast worden. Dit om de kosten en opbrengsten van de verhuur in balans te brengen.

Voor de verhuurder zijn alle trainingsmaterialen voor gebruik beschikbaar. Tevens kan er een muziek- respectievelijk omroepinstallatie gebruikt worden. En uiteraard de kleedkamers, toiletten, kantine-ruimte en de EHBO-kamer. De barvoorziening is niet beschikbaar. Gebruik van de keuken voor koffie/thee en frisvoorzieningen is in overleg met de verhuurder.

Een en ander wordt met een huurovereenkomst met elkaar vastgelegd.

Op de dag van verhuur is er vanuit de verhuurder ondersteuning en zo nodig begeleiding en hulp bij materiaaluitgifte en gebruik.

Verder is van belang te vermelden dat wij voldoen aan de Drank- en Horecawet. Om die reden worden er geen alcoholische dranken geschonken indien er kinderen onder de 18 jaar gebruik maken van onze accommodatie. In en op onze accommodatie mag niet worden gerookt. Zowel binnen als buiten is AV Wijchen rookvrij !
Voor vragen en afspraken over verhuur, kunt u contact opnemen met Ton