Uit de jaarstukken van 2016-2017

Van de secretaris

Beste leden,
Een nieuw jaar staat ons weer op te wachten. Dit jaar niet alleen een nieuw boekjaar, maar ook een nieuw kalenderjaar: 2018. Ons boekjaar begint voortaan op 1 januari in plaats van op 1 november. In een ingelaste ALV hebben we samen hiervoor akkoord gegeven. 

Lees meer

Nu het AVWeetje is verdwenen

Beste leden van onze mooie AVW,

Met het verdwijnen van ons AVWeetje is het bestuursberichtje, dat ik ieder AVWeetje mocht schrijven, komen te vervallen. Jammer, want nu is het misschien niet duidelijk wat er allemaal binnen het bestuur wordt aangepakt en waar we mee bezig zijn. 

Lees meer

Uit de jaarstukken van 2015-2016

Van de voorzitter

Beste leden van de sportvereniging Atletiekvereniging Wijchen,

Het is weer de tijd van de jaarstukken. Tijd om terug te blikken naar het jaar dat achter ons ligt. We hebben een goed jaar achter de rug.

Lees meer

Uit de jaarstukken van 2014-2015

Van de voorzitter 

Beste leden van de sportvereniging Atletiekvereniging Wijchen,
Voor jullie liggen de jaarstukken. Dit boekwerk is het fundament van de Algemene LedenVergadering (ALV) die voor 16 december 2015 op het programma staat. Alle leden zijn uitgenodigd om hier aan deel te nemen. 

Lees meer