Machtiging ALV

Ieder stemgerechtigde kan als gemachtigde namens maximaal twéé andere stemgerechtigden het stemrecht uitoefenen. Op de machtiging kun je aangeven of je de persoon machtigt voor een bepaald agendapunt of voor de volledige vergadering. 

Download hier het machtigingsformulier. 

Terug