De ingelaste ALV

Een ALV mag zo vaak worden gehouden als:
óf het dagelijks bestuur dit wenselijk acht.
óf als ten minste een/tiende van de stemgerechtigden schriftelijk hierom verzoeken, op een termijn van niet langer dan vier weken.

De agenda van deze vergadering bevat in ieder geval het onderwerp waarvoor de ingelaste ALV is uitgeroepen.

Omdat deze vergadering niet vooraf kan worden aangekondigd (het ene jaar zijn er wel ingelaste ALV’s en het andere jaar geen) kan er geen rekening mee worden gehouden in de jaarplanning van de trainingen. Het kan zijn dat de ingelaste ALV je trainingsschema in de war stuurt. Daarom laten wij het aan jou en je trainer over of je tijdens een ingelaste ALV training hebt of niet.

Terug