Terugblik ALV

Op 23 juni 2021 heeft onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Wat later dan normaliter maar daardoor konden we wel fysiek bij elkaar komen. Hieronder enkele punten uit deze vergadering:

  • Investeringsvoorstel outdoor krachttoestel
  • Bestuursbezetting
  • Sociaal veilige sportomgeving
  • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

 

Investeringsvoorstel outdoor krachttoestel.

Vanuit de leden is het verzoek gekomen om een outdoor krachttraining toestel aan te schaffen waar op verantwoorde wijze aan kracht, lenigheid en rompstabiliteit gewerkt kan worden. Door een kleine commissie is vooronderzoek gedaan en tijdens de ALV is dit plan gepresenteerd door Robin Scholten. Aangezien dit een aanschaf van €5.500,- betreft, is instemming van de ALV hiervoor vereist.  De ALV is akkoord gegaan met het voorstel en de uitvoering hiervan wordt door de accommodatie commissie opgepakt. Over enige tijd zullen we een mooi toestel op onze accommodatie zien verschijnen aan de binnenzijde van de baan in de bocht bij het hoogspringen. Goed om te benoemen is dat, ondanks Corona, onze club er zowel qua leden als financieel goed voorstaat, waardoor een dergelijke investering ook gedaan kan worden.

Bestuursbezetting

Jasmijn de Haan heeft besloten haar bestuurstaken na 4,5 jaar neer te leggen. We zullen haar inzet en enthousiasme in het bestuur missen en hebben haar bedankt met een mooie bos bloemen.
De eerste termijn van Douwe de Jager is verstreken. Hij is door de ALV unaniem herkozen voor een 2e termijn als penningmeester.
Helaas waren er geen nieuwe kandidaten voor het bestuur. We zijn hard op zoek naar versterking om er voor te zorgen dat alle groepen goed in het bestuur vertegenwoordigd worden.

Sociaal veilige sportomgeving

Belangrijk punt dat we dit jaar willen oppakken is ons beleid rondom de sociaal veilige sportomgeving.  Iedereen moet zich veilig voelen binnen de vereniging. 
Veel hebben we al geregeld:  omgangsregels - VOG voor trainers en vrijwilligers – een vertrouwenscontactpersoon.  Nieuw zijn de gedragsregels voor trainers en vrijwilligers. Deze regels zijn opgesteld door NOC*NSF en zijn opgenomen in ons beleid. Het is belangrijk dat iedereen van deze regels op de hoogte is. Ook als lid is het belangrijk om deze regels eens door te lezen. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht een melding te doen bij het vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik.
De gedragsregels zijn hier te vinden.
Daarnaast zijn er voor alle betrokkenen van AVW onze omgangsregels. Ook goed om weer eens door te kijken, je vindt ze ook via bovenstaande link.

In samenwerking met studenten van HAN Sportkunde is een enquête over de ervaringen van de BAS-groep met betrekking tot het thema sociale veiligheid uitgezet. De komende tijd willen we het thema bij alle groepen onder de aandacht brengen en daar waar nodig blijkt acties ondernemen om onze club nóg prettiger te maken voor iedereen.
Wil je hierover meepraten of meedenken? Stuur een berichtje naar secretaris@avwijchen.nl

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Sinds 1 juli is er een nieuwe wet in werking getreden. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Meer informatie hierover is hier te lezen. Bij AV Wijchen is veel van wat de wet voorschrijft al goed geregeld, maar binnenkort zal het bestuur via een artikel op de site uitleg geven wat zij naar aanleiding van deze wet hebben aangepast en verbeterd.

Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor hun komst en input!

 

Nieuws archief 2021 Overzicht