ALV

Minstens éénmaal per jaar wordt je als lid en/of vrijwilliger uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering (ALV). 

In deze belangrijke vergadering worden het gevoerde en te voeren beleid besproken. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt o.a. door middel van de jaarstukken.  Dit is een jaarverslag opgesteld door de secretaris. Hierin worden acties van dagelijks bestuur en commissies beschreven. Ook staat hierin een financieel verslag met de balans en de jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven. D.w.z.: wat heeft de vereniging gedaan en wat heeft dat gekost? Hierna wordt gevraagd om decharge van het dagelijks bestuur.
In dit artikel wordt een aantal aspecten van de ALV besproken: