Beginnersloopgroep

Zodra er gestart wordt met een  nieuwe beginnersloopgroep zal hier verdere informatie te vinden zijn. Beginnersloopgroepen worden naast de website ook aangekondigd in de plaatselijke huis-aan-huisbladen.