Reguliere, jaarlijkse ALV

De reguliere, jaarlijkse ALV (de jaarvergadering) wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Omdat we iedereen in de gelegenheid willen stellen om aanwezig te kunnen zijn bij deze belangrijke vergadering worden er tijdens de avond van de reguliere ALV géén trainingen gegeven.

Op de agenda van deze vergadering kan onder meer staan: 

  • Bespreking en vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering(en);
  • De jaarstukken van de secretaris;
  • Behandeling en vaststelling van de jaarstukken, waaronder decharge van het dagelijks bestuur;
  • Vaststelling van de contributies;
  • Vaststelling van de begroting; 
  • Stemmen over  bestuurskandidaten;
  • Rondvraag.

Terug