Tijdens de training

Je maakt onderdeel uit van de groep onder leiding van een (assistent-)trainer, vanaf hier “trainer”. Je trainer (herkenbaar aan zijn/haar trainingshesje) informeert je over het trainingsprogramma en de te volgen route. Je ontvangt tijdens de trainingen aanwijzingen van hem/haar. Volg deze aanwijzingen op. 
In het donker op de weg geldt:


Wat het verkeer op de openbare weg betreft, is het volgende voor jou van belang: ook al ben je onderdeel van de groep, je bent en blijft een individuele deelnemer aan het verkeer. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk om goed op het verkeer te letten.

 Je bent verplicht de aanwijzingen van de trainer op te volgen. 

Terug