VOG voor vrijwilligers en trainers

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag.
Het is een verklaring van de overheid waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen gerechtelijk bezwaar vormt voor het vervullen van je taak als vrijwilliger. De dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie screent iedereen die een VOG aanvraagt en geeft de VOG's af. De Atletiekunie volgt hierin het beleid van NOC*NSF om alle sportbonden in Nederland te betrekken bij het creëren van een gezond en sportief verenigingsklimaat. Als AV Wijchen staan wij hier volledig achter en sluiten ons in het kader van maatschappelijk verantwoord besturen achter de aanpak aangaande VOG. Daarom moeten alle vrijwilligers en trainers bij AV Wijchen een VOG te hebben of wordt er een aangevraagd. Elke 6 jaar vervangen we deze verklaringen. Niet dat we ons zorgen maken, maar we willen er wel alles aan doen om te zorgen dat:

  • Onze leden er van op aan kunnen dat de vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG of er een wordt aangevraagd;
  • Onze leden zich veilig kunnen voelen en zorgeloos kunnen genieten van het bewegen en sporten binnen onze vereniging;
  • Bewustwording wordt gecreëerd rondom seksuele intimidatie en pesterijen, te herkennen en uit te bannen.

Wat dat betreft sluit de landelijke voorgestelde aanpak goed aan bij het beleid van onze vereniging. Het moge duidelijk zijn dat als voor een (potentieel) vrijwilliger de VOG geweigerd deze persoon geen vrijwilliger bij AV Wijchen (meer) kan zijn. Weigeren van het uitgeven van een VOG door het Ministerie betekent dat de overheid het een risico vindt dat de persoon dit vrijwilligerswerk doet. Dat nemen wij als club serieus. Hierop zijn geen uitzonderingen te maken.

Een VOG biedt helaas geen garantie tegen het ontstaan van mistoestanden, maar we kunnen er wel de mensen mee weren, die eerder in de fout zijn gegaan en daar door justitie voor veroordeeld zijn. In dergelijke gevallen kan een VOG namelijk niet overlegd worden.

Terug