Omgangsregels

Om het geheel aan activiteiten binnen de vereniging in goede banen te leiden, willen we dat je je aan een aantal spel- en gedragsregels houdt. Dit geldt voor leden, ouders, bezoekers en andere betrokkenen.

Omgangsregels

 1.        Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee bij AV Wijchen.

Iedereen in de accommodatie van AV Wijchen moet kunnen rekenen op een fijne en plezierige verenigingstijd. Daarom verwacht AV Wijchen van jou een vriendelijke houding en fatsoenlijk taalgebruik.

 2.        Ik doe niet aan pesten, uitlachen of roddelen.

 3.        Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.

Zaken als ruzie en schelden horen dus niet thuis bij onze vereniging. Bestuur, begeleiders, trainers en vrijwilligers corrigeren negatief gedrag, geven hulp en ondersteuning, zijn gericht op het creëren van een positief klimaat in de vereniging en zorgen voor een goed toezicht.

 4.        Ik ga zorgvuldig om met de spullen.

De vereniging verwacht dat je correct met andermans spullen omgaat. Je gaat er mee om alsof het je eigen spullen zijn. Spullen die je in bruikleen hebt (van de vereniging of van iemand anders) worden netjes terugbezorgd. Ook het fatsoenlijk omgaan met de accommodatie (baan, clubhuis en velden) waar de trainingen plaatsvinden, wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Als je spullen vindt, wordt van je verwacht dat je die bij een trainer afgeeft. Iemand die iets kwijt is geraakt, kan dus bij een trainer informeren.

 5.        Ik behandel de ander / mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de ander / mijn tegenstander.

Tijdens het sporten waarschuwen we elkaar. Bijvoorbeeld voor paaltjes en kuilen. Ook voor gevaar (bijvoorbeeld bij speerwerpen), tegemoetkomend en achteropkomend verkeer. Trainers en atleten spreken anderen erop aan als men zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

 6.        Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.

 7.        Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage.

De trainers, juryleden en andere vrijwilligers zetten zich tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging in voor jou en de hele vereniging. Behandel ze met respect. Schelden en geweld wordt uiteraard niet getolereerd. 

 8.        Als ik het ergens niet mee eens ben, maak ik dat op een respectvolle manier met de betrokken trainer(s), bij een van de commissies of bij het bestuur.

Als je op onze accommodatie (op de baan of in het clubhuis) waar trainingen en wedstrijden worden gehouden, regelmatig storend gedrag vertoont en als blijkt dat hierdoor de gang van zaken binnen de vereniging ernstig wordt ontregeld en/of de veiligheid van trainers en leden wordt bedreigd, neemt het bestuur gepaste maatregelen. Wanneer je je misdraagt, kan dit leiden tot schorsing voor bepaalde tijd en in het ernstigste geval tot definitieve verwijdering van de vereniging.

Terug