Pestprotocol

Pesten komt overal voor. Op alle verenigingen; dus helaas ook bij ons. We willen graag dat onze vereniging voor alle leden een prettige plek is. Zeker voor onze jeugd. Daarom hebben we de belangrijkste zaken rondom pesten samengevat in 10 gouden regels.

De 10 gouden regels:     

1.      Wees vriendelijk voor elkaar,

2.      Laat anderen meedoen en sluit anderen niet buiten,

3.      Als je iets dwars zit, praat erover met degene om wie het gaat,

4.      We accepteren elkaar zoals we er uitzien, anders zijn is leuk,

5.      Een fout maken kan gebeuren, we maken allemaal fouten,

6.      Respecteer elkaars of andermans eigendommen,

7.      Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen,

8.      Laat iedereen in zijn waarde, gebruik geen scheldwoorden,

9.      Help mee de sfeer zo te krijgen en te houden dat iedereen zich prettig voelt, 

10.   Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dit aan de trainer. Dat is dan geen klikken.

Vang je van je kind signalen op die duiden op pestgedrag? Meld het snel bij de trainer en bespreek de situatie samen. In ieder geval nemen wij (trainers, bestuursleden en vertrouwenspersonen) ieder signaal, dat duidt op pesterijen, uiterst serieus.

Terug