Uitnodiging ALV 13 febr. 2020

Het dagelijks bestuur nodigt hierbij alle leden en vrijwilligers uit voor de Algemene Leden Vergadering op

Donderdag 13 februari 2020     om 20:00 uur in het clubhuis

De agenda voor deze avond:  zie bij Lees Meer

Het betreft hierbij een reguliere ALV. De bij deze vergadering behorende stukken zijn beschikbaar vanaf 30 januari. 

Omdat we iedereen in de gelegenheid willen stellen deze vergadering bij te wonen, zijn er op deze avond geen trainingen of gelden er aangepaste trainingstijden.

 Agenda

1.       Opening, mededelingen en aanmelden rondvraag

2.       Verslag van de jaarvergadering (nr. 40); 28 februari 2019

3.       Jaarverslag AV Wijchen;  1 januari 2019 - 31 december 2019

4.       Exploitatierekening en balans;  periode 1 januari 2019 – 31 december 2019

5.       Verslag en decharge kascommissie en verkiezing kascommissie

6.       Pauze

7.       Vaststelling begroting en contributie 2020

8.       Focus 2020

9.       Bestuursbezetting

10.   Rondvraag

11.   Sluiting

Het betreft hierbij een reguliere ALV .
De bij deze vergadering behorende stukken zijn beschikbaar vanaf 30 januari.

Omdat we iedereen in de gelegenheid willen stellen deze vergadering bij te wonen, zijn er op deze avond geen trainingen of gelden er aangepaste trainingstijden.

Nieuws Overzicht