Uitnodiging ALV op 28 febr. 2019

Vooraankondiging van de jaarlijkse ALV: 28 februari 

De reguliere, jaarlijkse ALV (de jaarvergadering) wordt dit jaar op donderdag 28 februari om 20:00u gehouden. Een maand van tevoren zal de agenda van de vergadering hier worden gepubliceerd. 
Omdat we iedereen in de gelegenheid willen stellen om aanwezig te kunnen zijn bij deze vergadering worden er deze avond géén trainingen gegeven.

Nieuws overzicht