Voorlopige versterking voor het Dagelijks Bestuur

Nadat wij afgelopen zomer afscheid hebben genomen van onze vorige secretaris Annemarie Dam Arts zijn wij, na een zoektocht, erg blij te kunnen meedelen dat wij een kandidaat secretaris hebben gevonden. 
 
 
 
Lunch met Dagelijks Bestuur 
 
Ilse Gerrits – actief sportend lid bij de Masters – heeft aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor de functie van secretaris. Een kennismaking met de leden van het Dagelijks Bestuur heeft op zaterdag  20 oktober tijdens een wandeling met lunch in de schitterende omgeving van Doorwerth plaatsgevonden. Op de eerstvolgende ALV zal Ilse door het Dagelijks Bestuur worden voorgedragen als kandidaat voor deze pittige en uitdagende vrijwilligersfunctie.
Door de verschuiving van het boekjaar met 2 maanden is de eerstvolgende ALV ook verschoven naar een nog nader te  bepalen moment in januari of februari 2019. Aangezien de secretaris in functie wordt gekozen door de leden van de vereniging kan de officiële indiensttreding pas dan plaatsvinden.
Ilse heeft aangegeven dat zij tot dat moment wel al een aantal taken op zich te willen nemen om het bestuurswerk nader te leren kennen en uiteraard ook om het Dagelijks Bestuur te ondersteunen.
 
Aangezien er nog geen officiële benoeming is, spreekt het vanzelf dat andere leden of vrijwilligers, die zich kandidaat wil stellen voor deze functie, welkom zijn zich hiervoor te melden bij één van de leden van het Dagelijks Bestuur. 
 
Nieuws overzicht