Uit de jaarstukken van 2014-2015

Van de voorzitter 

Beste leden van de sportvereniging Atletiekvereniging Wijchen,
Voor jullie liggen de jaarstukken. Dit boekwerk is het fundament van de Algemene LedenVergadering (ALV) die voor 16 december 2015 op het programma staat. Alle leden zijn uitgenodigd om hier aan deel te nemen. 

Tijdens deze vergadering legt het dagelijks bestuur verantwoording af over datgene wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden en geeft een toelichting op de financiële positie van de vereniging. Hier wordt jullie gevraagd naar jullie mening over het gevoerde beleid. Het algemeen bestuur - dagelijks bestuur én commissies - leggen hun plannen voor de komende periode voor.

De ALV is een jaarlijks terugkerend evenement waarmee onze club wordt gestuurd. Ik nodig jullie hierbij nogmaals uit om te komen. Iedereen is van harte welkom en om iedereen ook in de gelegenheid te stellen zullen er op deze woensdagavond geen trainingen worden gegeven. Mocht je zelf niet aanwezig kunnen zijn, maar toch iets ter sprake of onder de aandacht willen brengen, neem dan contact op met onze secretaris.

Dit jaar is de eerste keer dat ik de officiële jaarvergadering voorzit. Sinds mijn aantreden heb ik veel ervaringen opgedaan. Natuurlijk had ik al een idee van de goede sfeer en dergelijke bij AVW, anders word je geen voorzitter. Maar toch ben ik aangenaam verrast door de inzet en vastberadenheid van de vele vrijwilligers. Ik maak het elke keer mee in het overleg van het dagelijks bestuur maar vooral tijdens de vergaderingen van de diverse commissies waar ik regelmatig mag aanschuiven.

Onze club heeft een breed aanbod van sport- en ontspanmogelijkheden. Natuurlijk hebben we het hardlopen, Nordic Walking en atletiek. We hebben een geweldige groep atleten die iedere keer weer zijn beste beentje voorzet. Maar behalve deelname aan de eigen trainingen en wedstrijden, zijn er ook allerlei andere activiteiten binnen onze vereniging waar je naar toe zou kunnen. Als voorzitter heb ik het geluk dat ik geregeld gevraagd wordt te komen, hetzij om de vereniging in algemene zin te vertegenwoordigen maar ook om prijzen uit te reiken. Hierdoor ben ik regelmatig aanwezig op evenementen waar ik voordat ik voorzitter werd niet kwam. Ik kan iedereen aanraden om eens langs te gaan. Door de week ’s avonds en op zaterdagochtend zijn er atletiektrainingen voor allerlei leeftijden. Ik zou zeggen: ga eens een keer kijken. Als we straks een polsstokhooginstallatie[1] hebben: ga dan eens kijken naar een training. Met z’n allen hebben we het mogelijk gemaakt dat dit aangeschaft kan worden : ga het eens bekijken. Het gonst iedere dag van de energie, zowel op de baan als binnen ons clubgebouw. En dat allemaal op vrijwillige basis, geen “arbeidscontract”, maar gewoon handen uit mouwen en doen. Het lijkt bijna vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet, vooral niet in de huidige maatschappij. Vandaar een compliment van mij aan iedereen, jong en oud, die op welke manier dan ook een bijdrage levert aan onze club. Samen zijn wij AVW en maken we AVW tot wat het is !

Vriendelijke groet van een trotse voorzitter,

Wil Jansen

[1] Tussenstand op 1 dec.: € 1.416

Van de bestuurstafel Overzicht