Uit de jaarstukken van 2015-2016

Van de voorzitter

Beste leden van de sportvereniging Atletiekvereniging Wijchen,

Het is weer de tijd van de jaarstukken. Tijd om terug te blikken naar het jaar dat achter ons ligt. We hebben een goed jaar achter de rug.

Onze leden boekten goede en soms zelfs uitmuntende successen. Ook de clubkampioenschappen waren weer een succes dit jaar. Al moesten ze iets uitgesteld worden door de komst van onze gerenoveerde baan.

Óók een succes: onze rondbaan. Onze accommodatiecommissie heeft samen met het dagelijks bestuur goed werk geleverd. Dat is de manier waarop onze vereniging werkt: samen.

Een ander voorbeeld hiervan is de aanschaf van de polsstokhooginstallatie. Het bijeen krijgen van het geld was een gezamenlijke actie die hopelijk binnen onze vereniging nog zeer vaak zal worden nagedaan. De evenementencommissie, de barcommissie en de sponsorcommissie werkten samen met andere leden om de klus geklaard te krijgen. Dat is hoe onze club opgebouwd is.

Een andere mogelijkheid is het instellen van een werkgroep. Dit is nu aan de orde bij het de werkgroep contributie. Deze werkgroep presenteert aanstaande ALV hun uitwerking van de kostenontwikkelingen, onder andere op het gebied van afdrachten aan de gemeente (RSA) en de Atletiekunie. De werkgroep is samengesteld uit leden van verschillende commissies. Ook een hele mooie oplossing om te komen tot de nodige expertise.

Als je interesse hebt: spreek eens met een vrijwilliger. Ben je geïnteresseerd in het maken van planningen voor evenementen neem dan eens contact op met een van de vrijwilligers van de EC. Heb je interesse maar weet je niet precies welke commissie jouw kwaliteiten kan gebruiken? Praat dan eens met de voorzitter van onze vrijwilligerscommissie.

Het kost steeds meer energie om vrijwilligers te vinden. In onze maatschappij wordt steeds meer gesproken over burgerparticipatie. Meedoen is belangrijk geworden, zichtbaar meedoen nog meer. Er is steeds meer concurrentie met andere mogelijkheden waar leden hun tijd kunnen besteden. Dit vergt een bredere aanpak. Hier werkt onze vrijwilligerscommissie hard aan. Wat AVW uniek maakt, is het AVWgevoel. Dat gevoel moeten we overbrengen aan anderen.

Van drie leden van de dagelijks bestuur zit de eerste termijn erop. Ik ben een van die drie. Komende ALV zal ik mij opnieuw verkiesbaar stellen omdat ook ik het AVWgevoel heb, maar ook het gevoel dat ik nog niet klaar ben. En net als anderen binnen onze vereniging, wil ik pas stoppen als de klus geklaard is.

Vorig jaar eindigde ik dit voorwoord met “Vriendelijke groet van een trotse voorzitter”. Dat ga ik weer doen. Op een aantal hindernissen na is het weer een interessant jaar geweest waarin we gewerkt hebben voor een club waarvan ik trots ben de voorzitter te zijn.

Vriendelijke groet van een trotse voorzitter,

Wil Jansen

Van de bestuurstafel Overzicht